Daniel Awgechew & Friends Metal Work | ዳንኤል፣ አውግቸው እና ጓደኞቻቸው ብረታ ብረት ስራ


Mobile +251 912 094142
Sub City Gulele
Woreda 05
LocationGulele, Addis Ababa, Ethiopia
Primary CategoryMetal/ Iron & Steel Works
Daniel Awgechew & Friends Metal Work | ዳንኤል፣  አውግቸው እና ጓደኞቻቸው ብረታ ብረት ስራ

Daniel Awgechew & Friends Metal Work is a Metal and Related Work Company in Addis Ababa, Ethiopia.

Our Product

  • Home Appliance
  • Construction Materials
  • Metals Works
  • Machinery

ዳንኤል፣  አውግቸው እና ጓደኞቻቸው ብረታ ብረት ስራ

የምንሰራቸው ስራዎች

  • የቤት መገልገያ እቃዎች
  • የኮንስትራክሽን አቃዎች
  • የብረታ ብረት ስራዎች
  • የማሽን ስራዎች